logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
[contact-form-7 id="4538"]

茶園風光與採茶記實

台灣寶島,海拔高低、山勢環境、產區、季節與栽種、製茶技術,讓茶葉生命如此多樣化,合峰茶業的製茶師與茶農朋友,主要分佈在大合歡山系(梨山、福壽山、大同山、東眼山、新佳陽、慈峰、翠峰、馬烈霸…)、阿里山系,合資製茶廠與茶園在仁愛鄉大同村。